Soru Cevap

Tüm Kategoriler

Yeni bir Konu ya da Soru eklemek için bir kategori seçiniz.

Tüm Kategoriler bu başlık altında görebilirsiniz.


 •  Cevap / Görüş Ekle Kat malikleri olağan kongresinde asil oyların vekalet oylara oranı ne kadardır? Vekalet telefonla alınmışsa imza karşılığı yoksa geçerli midir? Bu şekilde kullanılan oylar nedeniyle kurul iptal olur mu olur ise nasıl bir yol izlenilmelidir?
  / mustfa
 •  Cevap / Görüş Ekle Biz apartman dublex bir ev satın aldık 2 aydır oturuyoruz.Kış malum kar yağmurlar başlayınca çatı katında olan odalarımızdan su sızıntıları başladı.Yönetim toplanmasını istedik ama aldığımız cevap çatıdan siz sorumlusunuz oldu yardımcı olursanız sevinirim.
  / SİTE YÖNETİMİ EKİBİ
 •  Cevap / Görüş Ekle Merhaba. Ben 8 daire ve 2 dükkanlı bir apartman yöneticisiyim. Elektrik, su, asansör bakım giderleri vb. arsa payı oranında mı kat maliklerdeinden toplanmalı? Dükkanlar bu giderleri ödemek zorunda mıdır? Ödememek için karar mı alınması gerekiyor?
  / SİTE YÖNETİMİ EKİBİ
 •  Cevap / Görüş Ekle Öncelikle tesekkurlr.ben 40 dairelik bir sitede oturuyorum.40daireden neredeyse yarisi ögrenci evi n oldu.bunlari istersek cikarabiliyormuyuz?ne yapmamiz gerekiyor?ne yol izlemeliyiz?imza toplansa yariyi gecerse olurmu?tesekkurler!
  / SİTE YÖNETİMİ EKİBİ
 •  Cevap / Görüş Ekle İyi günler 144 dükkanlı bir iş hanında en üst katta boş dükkanım var kalorifer sistemi eski olduğundan en üst katlara su devirdağimi yapılamıyor bu sorunu yönetim dahil biliniyor yaklaşık 3 yıldır bu sorun devam ediyor Kiracılar ısınamadıkları için elektrik ocağı kullandıklarından yakıt paralarını ödememişler ve dükkandan çıkıp gitmişler yönetim ısı veremediği dükkanlardan yakıt parasını benden tahsil etmek istiyor bu durum karşısında ne gibi bir yol izleyebilirim yardımcı olabilirmisiniz Teşekkür ederim
  / SİTE YÖNETİMİ EKİBİ
 •  Cevap / Görüş Ekle Ben tam 7 aydır yeni bir binada kiracı olarak oturmaktayım ve evin şu tarih itibariyle hala oturma ruhsatı yok ve ben tam 7 aydır suyu ve elektiği başka tarifeden normalin üzzerinde ödeyerek kullanıyorum bu fazladan ödediğim parayı ev sahibinden alabilirmiyim yada kiradan kesinti yapabilirmiyim bunu merak ediyorum ve soruyorum. ilginize şimdidden tesekkürler....
  / SİTE YÖNETİMİ EKİBİ
 •  Cevap / Görüş Ekle 28 daireden 6 kişi ile çoğunluk sağlanmadığından toplantı yapamayan yönetim.2. toplantıda katılmayanlar arasından istekli olmayanlardan yönetici seçebilir mi.Yapacağı en mantıklı kanuni işlem nedir.Saygılarımla
  / SİTE YÖNETİMİ EKİBİ
 •  Cevap / Görüş Ekle taahhüt sonucu gelen 3 ay hapis durumunda verceklinin ödeme imkanı olmaması halinde yapılacak işlem nedir
  / SİTE YÖNETİMİ EKİBİ
 •  Cevap / Görüş Ekle bizim yönetici eski yöneticiyi görevinden zorla alarak yönetime geçti.20 daireli bir apartmanda oturuyoruz ve yaklaşık 3 yıldır hiç toplantı yapmıyor.yöneticiden şikayetçiyiz bu durumda ne yapmamız gerekir?
  / SİTE YÖNETİMİ EKİBİ
 •  Cevap / Görüş Ekle Merhaba Bir apartmanın giriş katında mini bir kafem var kafenin içinde petek yok ama yönetici benden doğalgaz parası istiyor. apartmanın ışığını kullanmiyorum ama her ay 10 ila 15tl elektrik için ve su parası soruyorlar. Apartmanın görevlisi hiç bir şekilde ne kafenin kapı önünü temizliyor ne de su döküyor bu masfraları ödeme mecburiyetinde miyim teşekkürler saygılarımla
  / SİTE YÖNETİMİ EKİBİ
SİTE YÖNETİMİ EKİBİ

Apartmanımız 40 daireli bir apartman. Yönetim toplantısı yapıldı çoğunluk sağlanmadan 21 kişiyle bu toplantıda mantolama kararı alınmış. Biz bu karara itiraz ettik. 4/1 çoğunluk kabul etmezse karar alınamazmış tekrar toplantı yapıldı yine 4/1 çoğunluk kabul etmedi karar iptal edildi toplantıdan kabul etmiyenler ayrıldıktan sonra çoğunluk sağlanmış gibi kapıya apartman görevlisini gönderip kararın alındığını söylediler. Kabul etmiyenler ne yapmalıyız bu karar geçerli olurmu bu kararla mantolama parasını ödememe gibi bir hakkımız varmı bu konuda bizi aydınlatırsanız sevinirim saygılar

 Cevap / Görüş Ekle

SİTE YÖNETİMİ EKİBİ

Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. 40 dairelik apartmanınızda 21 kişinin toplantıya katılması ile toplantı yeter sayısı sağlanmıştır. Toplantıya katılanların ile oy çokluğu ile karar alınır.Uygulanır. Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir. C) KAT MALİKLERİ KURULUNUN TOPLANTISI VE KARARLARI: I - TOPLANTI ZAMANI: MADDE 29 - Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. (Ek cümle: 5711 - 14.11.2007 / m.14) Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda yeter sayısının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. (Ek cümle: 5711 - 14.11.2007 / m.14) İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz. II - YETER SAYI: MADDE 30 - Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa kararlar en geç bir hafta içerisinde yapılacak ikinci toplantıya katılanların, oy çoğunluğuyla verilir. (Değişik 2. fıkra: 5711 - 14.11.2007 / m.15) Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır. III - OYA KATILMA: MADDE 31 - Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir. Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmaz. Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekâlet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder. Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz. Kat maliklerinden biri oyunu, yetkili vekil eliyle kullanabilir ancak aynı kişi oy sayısının üçte birinden fazlasını kullanmak üzere vekil tâyin edilemez. (Değişik son fıkra: 5711 - 14.11.2007 / m.16) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekalet edebilir. IV - KARARLAR: MADDE 32 - Anagayrimenkul kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yönetim plânı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir. Bütün kat malikleriyle külli ve cüzi halefleri, yönetici ve denetçiler, katmalikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler. Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülür vekarara bağlanır. Kat malikleri kurulu kararları (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mühüriyle tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır, karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar. Bir husus hakkında ilerde çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynıhususa dair daha önce verilmiş bir karar varsa kaide olarak ona göre çözülür. V - HAKİMİN MÜDAHALESİ: Kat malikleri kurulunca verilen karara razı olmıyan veya kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma (Sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak, hâkimin müdahalesini istiyebilir. MADDE 33 - (Değişik 1. fıkra: 5711 - 14.11.2007 / m.17) Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilir. Hâkim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim plânına vebunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine görederhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder. Tesbit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmiyenlerden, aynı mahkemece, 100 liradan 2000 liraya kadar para cezası alınmasına kesin olarak hükmolunur yirmibeşinci madde hükmü mahfuzdur. (Değişik 3. fıkra: 5711 - 14.11.2007 / m.17) Tespit edilen süre içinde hakimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, ikiyüz elli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. 25 inci madde hükmü saklıdır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
Timtaş Yönetim Kurumsal Tel: 0 850 515 0 550 Tel: 0 212 483 16 70 - Fax: 0 212 482 68 91
Timtaş Yönetim © 2011