Soru Cevap

Tüm Kategoriler

Yeni bir Konu ya da Soru eklemek için bir kategori seçiniz.

Tüm Kategoriler bu başlık altında görebilirsiniz.


 •  Cevap / Görüş Ekle 30 daireli bir apartmanda kat malikiyim. müteahhit firma 4 dairelik alanı özel okul olarak, girişteki işyerini de seramik atölyesi olarak bizzat işletmekte. Bina benim diyerek kendisini yönetici de ilan etmiş. Binanın ortak kullanım alanlarını gönlünce kapatmakta. Örneğin binanın dış cephesinde kendisine ait olmayan üst kat balkon duvarlarına devasa tabelalar, binanın okula yönelen iç koridorlarına kapılar yaptırması, apartman ön bahçesini okula tahsis etmesi, otoparkı servis araçlarıyla kapatması, okula ait kömürlükleri meskene çevirip kiraya vermesi ve daha bir yığın usulsüzlük.... Tüm bunlar için diğer 25 daire malikinin ne yazılı ne de sözlü iznine başvuruluyor. Şu an yaşadığımız en önemli sorunlardan biri bu firmanın inşaatında sigortasız bekçi olarak çalıştırdığı kişiyi ilk oturumla birlikte (hiç kimsenin imzasını almadan) binaya kapıcı tayin edip iki yıl süreyle sigortasız olarak çalıştırması ve işine gelmediği anda da işine son vermesi. Kapıcı müteahhit firmayı ve apartman yönetimini sigortasız olarak çalıştırıldığı için dava etmiş. Bugüne kadar (sözde) yönetim tarafından asla bilgilendirilmemiş ve yönetim adına tek bir imza bile atmamış diğer kat maliklerinin bu davada sorumluluğu varmı? İkince önemli sorun ise belediyeden her nasılsa iskan almış ama (sıvası yapılmamış kömürlüklerle sığınağın bulunduğu zemin kat sular altında, bina duvarlarında çatlaklar var, lagarlar sürekli taşıyor, arka bahçeye hiç dokunulmamış, vb.) henüz çok sayıda eksik ve yanlış inşa edilmiş kısımlar için biz bina sakinlerinin müracaat edeceği merciler nereleri? Müteahhite dava açma zamanla sınırlımı? Kaç kişi olmamız gerekiyor. Yönlendirmeleriniz için peşin teşekkürler.
  / SİTE YÖNETİMİ EKİBİ
 •  Cevap / Görüş Ekle yönetim olagan üstü toplantı kagıdı gönderdi sadece kagıtta montalama görülecegi yazılı idi bu kagıtta açılış gündem gibi maddeler olmadıgı gibi çogunluk saglanmadıgı taktirde şu gün toplantı olacak diye her hangi bir şey yazmıdıgı halde yönetim ilk toplantıdan bir hafta sonra toplantı yapıp mantolama kararı almış bu prosedur dogrumudur benim kat maliki olarak ne yapabirim mantolama gibi bir demirbaşın kararını çogunluk aranmaksızın yönetim bu şekilde alabilirmi altmış dairelik binada cevabınız için teşekkür ederim
  / SİTE YÖNETİMİ EKİBİ
 •  Cevap / Görüş Ekle kiracıyım.üst kat banyo sızıntı yaptı,aktı.sorunu giderdiler.tavanımda oluşan zararı kim giderecek?
  / SİTE YÖNETİMİ EKİBİ
 •  Cevap / Görüş Ekle Evimde kullanmadığım tuvelette tadilat yaptırdım sonra tuvaletin tıkandığını fark ettik alt katımdaki şahıs tuvaleti iptal etmiş oraya kitaplarını falan koymuş su deposu koymuş kendi giderlerini kapatmış. benim tuvalet tıkandığı için onun tuvaletine akmış ve benden zararın tanzimini istiyor ben boruları yaptırbileceğimi fakat diğer zararlarını karşılayamayazağımı söyledim acaba haklımıyım çünki orası tuvalet eğer tuvalet olarak kullansaydı bir zararı olmayacaktı su onun tuvaletinden akacaktı bende arızayı giderecektim adam orayı salona katsaydı adama salon takımımı alacaktım. amacı dışında kullanması yasalmı
  / SİTE YÖNETİMİ EKİBİ
 •  Cevap / Görüş Ekle kendi sahibi olduğum en üst kattaki teras dairede, sütunlardan ayrı olmak suretiyle bir duvarı yıkarak iki odayı birleştirmek istiyorum. gürültü çıkaracak yıkımın süresi 1 saat, temizlenmesi ise 3-4 saat alacak. bunun için apartman yönetiminden bir onay almam gerekir mi? kimseye danışmadan tadilata girişirsem çıkabilecek sorunlar nelerdir? şimdiden teşekkürler.
  / SİTE YÖNETİMİ EKİBİ
 •  Cevap / Görüş Ekle ben 9 katlı apartmanın 2 katında oturuyorum ön ve arka cepheli arka baçesinde kamelya yapıldı .arka bahçe istinat duvarı arası 6-7 metre dar bir alan istinat duvarı yüksek olduğu için yankı yapıyor.kamelyada okey oynanıp çocuklar gürültü yapıyor .4 yıl önce karar alınmış ben 2 yıl oldu katı alalı kamelyanın kaldırılmasını çok gürültü olduğunu yöneticiye söyledim ama benim mahkemeye versemde yapacak hiç bir şeyim olmadığını söyledi belediye proje onayı yok gerekirmi kamelyayı kaldırılması için dava açabilirmiyim.kamelya binaya 2 metre yakınında istinat duvarına 1 metre bir duvarı bahçe istinat duvarı üzerinde.
  / SİTE YÖNETİMİ EKİBİ
 •  Cevap / Görüş Ekle bundan iki sene önce komşum ev yaptı 1katta büyükçe balkon yapıyordu itiraz ettik balkonu küçülttü ama yinede rahatsız ediyorlar bırıncı katta balkon yapıla bılırmı bunu sormak ıstıyorum sağolun varolun hoşça kalın.
  / SİTE YÖNETİMİ EKİBİ
 •  Cevap / Görüş Ekle banyoda tadilat yaptım zorunlu olarak. klozetin yerini banyo içinde değiştirdim alt komşum tesisat katından boru geçirtmedi ve bağlatmadı.nasıl bir yol izleyebilirim. teşekkürler.
  / SİTE YÖNETİMİ EKİBİ
 •  Cevap / Görüş Ekle mayıs 2009 da dairemi sattım.haziran 2009 da apartman yönetimin yapmış olduğu genel kurulda 2009 dönemine ait geçmiş kömür borcu çıkmış ve daire başı dağıtılarak ödeme planı çıkartılmış.bu borcu eski daire sahibi mi yoksa yeni daire sahibi mi öder.
  / SİTE YÖNETİMİ EKİBİ
 •  Cevap / Görüş Ekle Apartmanda ortak karar alınmadan ve apartmanın genelini de kapsamadan maliklerden biri kendi katına katı ve karşı daireyi görecek şekilde kamera sistemi yaptırıp gelen gideni seyreder ve kayıt yaparsa ne yapılabilir? Teşekkürler.
  / SİTE YÖNETİMİ EKİBİ
SİTE YÖNETİMİ EKİBİ

1. Kat mülkiyeti kanunda bina denetcisi yönetim defterlerini dışarıdan herhangi yeminli mali müşavire denetletebilirmi eğer dışarıdan mali müşavire denetletirse mali müşavirin ücretini yönetim mi öder yoksa denetci kendi cebinden mi öder. 2. yönetici 6 aydır yeterli oy ile seçilememesi durumuda aidatlara zam yapma yeni bütçe oluşturabilirmi ve bu bütceyi kat maliklerine ödeme emri ile ödetebilirmi. Bu yukarıdaki sorularımla ilgili Kat Malikleri Kanunun daki kanun no. ve sayfa fıkra numaralarına yazarsanız minnetkar kalırım

 Cevap / Görüş Ekle

SİTE YÖNETİMİ EKİBİ

KMK 41.madde gereği ''Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir. Hesapların denetlenmesi için yönetim plânında belli bir zaman konulmamışsa bu denetim her üç ayda bir yapılır bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir. Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir bu halde denetçi veya denetim kurulu yönetim plânında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa, her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve anagayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir bu rapor çoğaltılarak birer örneği taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderilir. Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, (1) den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza ederler.'' denetim işi yapılmalıdır. Kat malikleri kurulu kararı olmaksızın hesapların dışarıdan denetlenmesi halinde bu işin giderlerini denetçi kendisi karşılamalıdır. Kat malikleri kurulu kararı yasaya aykırı yada yasaya uygun olmasa dahi iptal edilmedikçe geçerli ve bağlayıcı kararlardır. Bu nedenle mevcut yöneticiniz hakkında yargı yoluna başvurmadığınız sürece yasa ve bina yönetim planınız düzenlemeleri çerçevesinde hak ve yetki kullanacaktır. KMK 35.madfde yöneticinin görevlerini belirlemiştir. ''Yöneticinin görevleri, yönetim plânında belirtilir yönetim plânında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür: a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunmasI bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması c) Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi d) Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim plânında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması e) Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması f) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alınması h) Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına, alınması i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yöneticisi sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.''

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
Timtaş Yönetim Kurumsal Tel: 0 850 515 0 550 Tel: 0 212 483 16 70 - Fax: 0 212 482 68 91
Timtaş Yönetim © 2011