Soru Cevap

Tüm Kategoriler

Yeni bir Konu ya da Soru eklemek için bir kategori seçiniz.

Tüm Kategoriler bu başlık altında görebilirsiniz.


 •  Cevap / Görüş Ekle 2008 yılında ankara'daki bir sitenin yöneticisiydim , 2009 başında yönetim kurulunca ibra edilerek yönetimi devrettim . Yönetimim zamanı site müdürü temizlik için adi makbuz karşılığı iş yaptırmış , şikayet üzerine ssk'dan 2009 yılında ceza kesildi. Yeni yönetim kesilen cezanın eski yönetici ve denetici tarafından ödenmesi kararı almış . Bu durum bizleri çok üzdü böyle bir ödeme kararı alınabilirmi , geçerliliği nedir , neyapmamız gerekli bilgi verirseniz seviniriz . iyi çalışmalar
  / SİTE YÖNETİMİ EKİBİ
 •  Cevap / Görüş Ekle 21 adadan oluşan bir sitede 200 daireli bir adada yaşıyoruz.Temsilciler kurulu 20 üyeden ve 5 yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır.Bu yıl seçimlerde inatlaşma nedeniyle Vekalet ile temsilci seçilen kiracı ada başkanı seçilmiştir.Ada başkanının kiracı olması nedeniyle herhangi bir teminat gösterme hakkımız varmı? Yoksa kat maliki gibi haklaramı sahip.Teşekkür ederim.
  / SİTE YÖNETİMİ EKİBİ
 •  Cevap / Görüş Ekle merhaba, bir apartmanda yönetici olarak seçilen kat maliki ve yardımcısı+ denetçi maaş alırmı? Alır ise ne şekilde olmalı? Teşekkürler
  / SİTE YÖNETİMİ EKİBİ
 •  Cevap / Görüş Ekle 39 dairelik bir apartmanda kendime ait olan dairede oturmaktayım.Yönetim kurulu seçiminde aynı apartmanda dairesi olan ancak dairede kendisi oturmayıp kiraya vermiş olan birinin,yönetim kurulunda görev alma yetkisi varmıdır.Şayet bu kişi yönetim kuruluna seçilirse yakıt bedelinin %50 sinden muaf olurmu. Bu konuda gerekli yasal olan aydınlatmanın yapılmasını, saygılarımla arz ederim.
  / SİTE YÖNETİMİ EKİBİ
 •  Cevap / Görüş Ekle YAŞADIĞIM SİTEDE İŞLETME PROJESİ VE İŞLETME DEFTERİ YOKTUR. FAKAT YÖNETİCİ HER AY BELLİ MİKTARLARDA AİDAT TOPLAMAKTADIR.BU DURUMDA BENİM AİDAT ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜM VARMI?İŞLETME DEFTERİ TUTMAYAN BİR YÖNETİM HAKIMDA DAVA AÇARSA ÖDEMEDİĞİM AİDATLARI BENDEN İCRA TAKİBİ YOLUYLA ALABİLİRMİ?
  / SİTE YÖNETİMİ EKİBİ
 •  Cevap / Görüş Ekle Apartman içinde boya yapılacaktır.çıkan masraf bedeli Kiracıdan mı yoksa ev sahibinden mi tahsil edilir . Birde Bir apartman yöneticisinde ne gibi belgeler bulunması gerekmektedir.
  / SİTE YÖNETİMİ EKİBİ
 •  Cevap / Görüş Ekle genel kurulda yönetici ve denetici seçimleri yapılacak. yönetime aday olan kişi vefat eden babasının dairesinde, annesi ile birlikte oturuyor evin tapusu hala babasının üzerine bu kişi yönetici olabilirmi. Birde Genel kurulda hükümet komseri şartmı, olmadan seçim yapılabilirmi ? teşekkürler
  / SİTE YÖNETİMİ EKİBİ
 •  Cevap / Görüş Ekle 21 daireli apartmanda yöneticiyim. istifa etmek için toplantı yaptım 5 kişi katıldı istifamın kabul olması için 2 ci toplantıda salt çoğunluğun yani 12 kişinin katılmasımı gerekiyor? Eğer ikinci yapılan toplantıda salt çoğunluğu (12 kişiyi) sağlayamassak üçüncü toplantımı yapmama gerekiyor. yada üçüncü toplantıda katılan kişi sayısı ne olursa olsun yeni yönetici seçebilirmiyiz
  / SİTE YÖNETİMİ EKİBİ
 •  Cevap / Görüş Ekle merhaba, 1. sorum) 36 haneli binada kat malikiyim. Eski yönetici görevini bıraktı, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadı, ikinci toplantı yapıldı. Sadece 9 kişi katıldı. Ben yönetici seçildim. Eski yönetici bana sadece karar defteri ve kapıya astığı aidat borç listesini verdi. Diğer makbuz işletme defteri vs. hiçbirşeyi teslim etmedi, bendeki evraklardan ben sorumluyum, bunların 5 yıl bende kalması gerekiyor dedi? Bu durum yasal mıdır? Teşekkürler
  / SİTE YÖNETİMİ EKİBİ
 •  Cevap / Görüş Ekle K.M.K göre kat malikleri genel kurul toplantısı 12 ayda bir yapılması gereklidir. 12 ay geçtiği halde ve genel kurul yapılmıyorsa kat malik2i nme yapmalıdır. İyi çalışmalar.
  / SİTE YÖNETİMİ EKİBİ
SİTE YÖNETİMİ EKİBİ

1. Kat mülkiyeti kanunda bina denetcisi yönetim defterlerini dışarıdan herhangi yeminli mali müşavire denetletebilirmi eğer dışarıdan mali müşavire denetletirse mali müşavirin ücretini yönetim mi öder yoksa denetci kendi cebinden mi öder. 2. yönetici 6 aydır yeterli oy ile seçilememesi durumuda aidatlara zam yapma yeni bütçe oluşturabilirmi ve bu bütceyi kat maliklerine ödeme emri ile ödetebilirmi. Bu yukarıdaki sorularımla ilgili Kat Malikleri Kanunun daki kanun no. ve sayfa fıkra numaralarına yazarsanız minnetkar kalırım

 Cevap / Görüş Ekle

SİTE YÖNETİMİ EKİBİ

KMK 41.madde gereği ''Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir. Hesapların denetlenmesi için yönetim plânında belli bir zaman konulmamışsa bu denetim her üç ayda bir yapılır bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir. Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir bu halde denetçi veya denetim kurulu yönetim plânında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa, her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve anagayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir bu rapor çoğaltılarak birer örneği taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderilir. Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, (1) den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza ederler.'' denetim işi yapılmalıdır. Kat malikleri kurulu kararı olmaksızın hesapların dışarıdan denetlenmesi halinde bu işin giderlerini denetçi kendisi karşılamalıdır. Kat malikleri kurulu kararı yasaya aykırı yada yasaya uygun olmasa dahi iptal edilmedikçe geçerli ve bağlayıcı kararlardır. Bu nedenle mevcut yöneticiniz hakkında yargı yoluna başvurmadığınız sürece yasa ve bina yönetim planınız düzenlemeleri çerçevesinde hak ve yetki kullanacaktır. KMK 35.madfde yöneticinin görevlerini belirlemiştir. ''Yöneticinin görevleri, yönetim plânında belirtilir yönetim plânında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür: a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunmasI bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması c) Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi d) Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim plânında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması e) Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısiyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması f) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alınması h) Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına, alınması i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yöneticisi sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.''

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315
Timtaş Yönetim Tel: 0 212 483 16 70 - Fax: 0 212 482 68 91
Timtaş Yönetim © 2011