"Kiracılık"

Merhaba, ben kapıcı dairesi kiraladım lakin elektrik ve su kullanımı sonrası hissene ne kadar düşese ödesin dedi. Elektrik ve su ortak kullanılıyor. Yalnız kapıcı dairesinin ayrı bir elektrik sayacı var bana denilen toplam sayaca gelen miktardan kapıcı dairesinin miktarı düşülecek ve benim ödemem gereken ücret çıkacakmış. 1- benim kaygım elektrik su giderlerinin tümünün benim üstüme bırakılması gibi bir durum olabilir mi? Elektrik ve su aboneliği benim üstümde değildir. Lakin kira kontratında oturduğu meskenin elektrik ve su giderleri kiracıya aittir ibaresi var.

Sözleşme hükümleriniz esas alınacaktır. Fiili durum sorun çıkaracak ise yapılan sözleşmeye ek bir protokol ile konuyu daha net bir düzenlemeye bağlamanız uygun olacaktır.

Merhabalar, Yeni taşınmış olduğum evin sıfır ev olduğu için doğalgaz açtırma bedelini ev sahibi bana ödetmek istiyor açtırma aboneliğini kiracı açmak zorunda mıdır?

Kira sözleşme hükümleri çerçevesinde ev sahibiniz ile uzlaşarak anlaşmanız gereken bir konudur.

Ben tam 7 aydır yeni bir binada kiracı olarak oturmaktayım ve evin şu tarih itibariyle hala oturma ruhsatı yok ve ben tam 7 aydır suyu ve elektriği başka tarifeden normalin üzerinde ödeyerek kullanıyorum bu fazladan ödediğim parayı ev sahibinden alabilir miyim ya da kiradan kesinti yapabilir miyim? Bunu merak ediyorum ve soruyorum. İlginize şimdiden teşekkürler...

Bu hususu bilmeden kira sözleşmesi yaptı iseniz sözleşmeyi sonlandırabilir ve zararınızı ev sahibinden talep edebilirsiniz.

Merhaba, Kiracı olarak oturduğum dairenin bulunduğu apartmanda merkezi sistem ısıtma bu kış ortasında 2 aylık çalışma ile!! yine merkezi sistem doğalgaza dönüştürüldü. Sistem 15 gün önce faaliyete geçti. Çatı katında oturmaktayım. 15 gün oldu ısıtma başlayalı ancak bir türlü tam ısıtma olmuyor, birçok petek hiç ısınmıyor bile. Yöneticiye defalarca söyledim ilgilenmiyor hatta ben iş takipçisi miyim diye sorumsuzlukta bulunmaktadır. Belediyeyi aradım, benim apartmanın 8 daireden fazla olması nedeni ile yetkileri-sorumlulukları dışında olduğunu söylediler. Polisi aradım, Sanayi Müdürlüğüne bildirdim, tesisatı dönüştüre firmayı aradım ancak kimse ilgilenmedi, görevleri olmadığını söyledi. Hakkımı gerekirse yasal yollardan aramak istiyorum ama karşımda muhatap kurum bulamıyorum. Meydan bu kadar boş mu? Ne yapabilirim? Lütfen bilgilendirirseniz çok memnun olurum. Saygılarımla.

Kat Mülkiyeti Kanunu 35.madde gereği görevini yapmayan yönetici hakkında dava ve şikayet hakkınızı kullanabilirsiniz.

Merhaba. Yeni taşındığım evimin elektrik ve su aboneliklerini üzerime almak istiyorum fakat eski kiracıdan kalma bir miktar su ve elektrik borcu var. Bu borçlardan feragat ederek elektrik ve su aboneliğini almak için ne yapmak gerekir?

Bu borçlardan sorumlu olan ev sahibinizdir. Abonelik için ev sahibiniz ile görüşerek bu borçları kapatmanız ve yeni abonelik almanız gerekecektir.

Merhaba, Evimde sözleşmesi 1 Temmuz'da bitmiş kiracım var ve evi boşaltmamakta ısrar ediyor. 5 aydır kira da ödemiyor. Şu an adli tatil olduğundan mahkeme Eylül'e duruşma günü verdi. Fakat benim bu tarihe kadar beklemem mümkün değil. Evimden çıkması için elektrik ve suyunu kestirmek istiyorum. Abonelikler kiracının adına. Acaba abonelikleri kendi üzerime alıp kestirebilir miyim? TEDAŞ’a başvurdum fakat evde aktif oturan olduğu için kesmiyorlarmış. Kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğine dair ihtar da çektik. Acaba elektriğini kestirmek için nasıl bir yönteme başvurabilirim?

Kat Mülkiyeti Kanunu, bağımsız bölüm maliklerine, kiracılarının elektrik ve suyunu kesme şeklinde bir hak tanımamaktadır. Dolayısıyla duruşma gününü beklemek durumundasınız. Ancak tahliye ile birlikte kira alacağınızı da icra takibine koymuşsanız o takdirde haciz ve muhafaza işlemleri yaparak baskı uygulayabilirsiniz.

Kiracımızın oturduğu dairenin apartman görevlisinin izin parasının daha önceki 2 dönemde kiracıdan tahsilini doğru bulan yönetici (dışarıdan tutulan bir kişi) bu sefer ev sahibi olarak bizden tahsil etmekte ısrar ediyor. Apartman görevlisi hizmeti bana sunmuyor izne çıktığında da yine kiracıma hizmet vermek için izne çıkan kapıcının yerine bakan kişiye verilen ücret de aidat gibi kiracıdan alınmalı diye düşünüyorum. (Sonuçta o zaman ev sahibi olarak da benim de “kapıcı izne çıksın o dönemde de apartman sakinleri hizmet görmesin” yönünde bir seçenek hakkım olur bu olamayacağına göre ) Ayrıca kapıcı izin parası nasıl hesaplanır bilmediğimden bir dönemde kapıcı izin parası en fazla ne kadar olabilir? Teşekkür ederim, iyi çalışmalar. Saygılarımla.

Bina giderlerinin tamamından esas sorumlu olan KMK 20.madde gereği ev sahibidir. Ancak 22.madde ile kiracı da bu borçtan müştereken sorumlu kılınmıştır. Bu nedenle yöneticinizin sizden talepte bulunmasında yasal bir engel bulunmamaktadır. Kapıcının izin parası aldığı ücrete ve kullanacağı izin dönemine göre hesaplanmaktadır.

İyi çalışmalar. Apartmana alınan demirbaşlardan kiracımı sorumludur.(örneğin televizyon, ayakkabılık, kapıcı dairesinin zemin döşemesi gibi) sonuçta ben kiracıyım ve bulunduğum apartmanda 1 yıl oturacağım. Teşekkürler.

Kat mülkiyeti kanunu gereği bina giderlerinden kiracı ve ev sahibi müştereken sorumludur. Demirbaş giderlerinin ödenmesi hususunda ise kiracı ile ev sahibinin aralarındaki anlaşma esas olmak üzere uygulamada ev sahibi sorumludur. Ancak yönetici bu giderleri kiracıdan da tahsil hakkına sahiptir, kiracı bu bedeli ev sahibine rücu edebilir.

İyi günler, bir yıl önce 8 dairelik bir binaya kiracı olarak taşındım. Bina sıfır bina. Ancak baca gazı emisyon ölçümü henüz yaptırılmamış. Apartman yöneticimiz ölçüm için daire başına yaklaşık 100 tl ücret ödememiz gerektiğini bildirdi. Ancak bu ücreti kiracı mı yoksa ev sahibi mi ödeyecek bilemiyoruz. Ve bu ücret bir kereye mahsus mu? yoksa bu ölçümler sürekli yapılacak mı? İnternet üzerinde de kimin ödeyeceğine dair bilgi bulamıyoruz. En kısa zamanda cevap verirseniz sevinirim? Teşekkürler iyi çalışmalar.

Kat Mülkiyeti Kanununa göre, A) KAT MALİKLERİNİN BORÇLARI: I - GENEL KURAL : MADDE 18 - Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler. Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Süknâ) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. Gayrimenkulün giderlerine de kat malikleri, kiracı ve oturma hakkı sahipleri, herhangi bir surette faydalananlarda beraber ve ayrı ayrı katılmakla yükümlü olurlar. Ev sahibi giderin ödenmesi hususunda uzlaşma yapmanız gerekir. Yönetim hem kiracı hem de ev sahibinden tahsil edebilir.

Kiracıyım. Yöneticinin hazırladığı İşletme projesine dava açabilir miyim?

Kat malikleri kurulu kararlarına karşı ancak kurul üyesi olan ev sahipleri dava açabilir.

Merhaba, ben 16 daireli bir binada oturmaktayım ve kira sözleşmem sona erdi evden çıkacağım fakat apartmana kömür aldım ve kaloriferler 1 aydır yanıyor fazlaya ilişkin hakkımı kimden ve nasıl talep edebilirim?

Bu yöndeki taleplerinizi ev sahibinize yönlendirmeniz gerekmektedir.

Apartmanda oturan kiracı yönetim kuruluna seçilebilir mi? Teşekkürler.

KMK 34.madde gereği yöneticinin ev sahibi olma zorunluluğu olmadığından Kiracılarda yönetici seçilebilir.

Kiracı bina dış kapısı masraflarına katılmak zorunda mı?

Kiracı ve ev sahibi tüm bina giderlerinden KMK 20 ve 22.madde hükümleri gereği müştereken sorumludur?

3 bloktan oluşan site içinde kuaför çalıştırmaktayım. Dükkanım sitenin zemin kat bahçeye bakıyor. Aidatımızı 40 TL yaptılar. Kiracı olarak ben ne yapabilirim? site altında benle beraber 4 kiracının (ruhsatlı kiracı) iş yerleri faaliyet yapmakta. Aidat bizim için çok daha önce; daireler 30 idi bizde yarısını ödüyorduk. Şimdi dairelerle aynı ödememiz için genel kurulda karar alınmış, ne yapabilirim? Teşekkürler.

Kat Maliklerinin almış olduğu karar karşı yasal yollara başvurma hakkı kat maliklerine aittir. Sizin bu konuda mağduriyetinizi ev sahibinin giderebilmesi için Sulh Hukuk Mahkemesinde kararın iptali talebinde bulunması gerekir. Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32. madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Hâkim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim plânına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tespit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder.

Merhabalar. Kira Sözleşmesi yaparak dairemi kiraya verdim. Kiracı 6 ay oturduktan sonra evden çıkmış ve kardeşini eve koymuş kendi başka eve taşınmış. Ben de ev sahibi olarak başka ilde ikamet ettiğim için haberim olmadı. Kira ödemesi olmayınca evi görmeğe gittim. Başkasını görünce, kiracıyı sordum, sözleşmedeki kiracının taşındığını yerine kendilerinin geldiğini kış ayı olduğu için yaza kadar kirayı ödemek şartıyla oturmak istediklerini söylemeleri üzerine ben bunları kiracı olarak kabul ettim. Fakat bunlarla yeni kira sözleşmesi yapmadık sadece sözlü olarak konuştuk. Birkaç kira ödedikten sonra 4 kira borcu ve aidat borcu ödemeden evi terk ettiler. Dairenin aidat borçları için ve benim kira alacağım için nasıl bir yol izlemeliyim? Kira sözleşmesi yaptığım ilk kiracıyı mı veya sonradan taşınan kiracıyı mı icraya vermeliyim? Çok teşekkür ederim.

Evinizi kullanan ve sözlü olarak anlaştığınız ve kira ödemelerini kabullendiğiniz 2.kiracı hakkında yasal işlem yapmalısınız. Bir avukattan yardım almanız yararlı olacaktır.

Çok çok acil! İyi günler, apartmanımızın 1.katında oturan mal sahibi ( zemin üstü ) dairesini bir gelinlik atölyesine kiraya vermek istiyor. Tapuda bu şahsın bağımsız bölüm niteliğinde ''daire'' yazıyor. bu durumda bu şahıs biz diğer maliklerin onayını almadan dairesini ticari bir işletmeye verebilir mi? ayrıca deniliyor ki bazı iş kolları örneğin doktor, emlak bürosu gibi ticari işletmeler diğer dairelerin izni olmadan dairelerini bu gibi ticari işletmelere kiraya verebilir. Bu doğru mudur? Aydınlatırsanız çok memnun olurum. Saygılarımla…

Ana gayrimenkulün kütükte mesken olarak kayıtlı olan bağımsız bölümünün mesken dışında kullanımı için yasada kesin hüküm mevcuttur. VII - YASAK İŞLER: MADDE 24 - Ana gayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır. Ana gayrimenkulün, kütükte MESKEN olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalâthane, boyahane, basımevi, dükkân, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir. Bu karar yöneticinin veya kat maliklerinden birinin istemi üzerine bütün bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sahifelerine şerh verilir." Bu kesin hükümle mesken olarak kayırlı yerin imalathane olarak kullanımı kat malikleri kurulunun oybirliği il vereceği karar ile açılabilir. Apartmanınıza ait yönetim planınızda bağımsız bölümlerin kullanımı ile ilgili hak ve yükümlülükler ayrıca düzenlenmiş olmalıdır. İncelemenizi tavsiye ederim Ancak Yönetim Planın yasaya aykırı hüküm içeremez.

Ev sahibi olarak kiracımızın ödemediği hangi giderler için icra takibi yapabiliriz? 1-kira 2-apatman aidatı3-ödenmeyen yakıt parası. Lütfen bu konuları ayrıntılı olarak hangi şartlar doğrultusunda icra takibi yapılacağını açıklar mısınız?

Kira sözleşmenizde apartman aidatı ve yakıt giderleri hususunda farklı bir belirleme yoksa tüm bu giderler için kiracınız hakkında yasal işlem başlatabilirsiniz.

Kiracı aidat ödemeden çıktı. Aidatı ev sahibinden alabilir miyim, hukuki yönü nedir?

KMK 20ve 22.maddeler gereği bina giderlerinden esas sorumlu olan mülk sahibidir. Kiracı da bu borçtan müteselsilen sorumludur. Yasa gereği yönetici bina giderlerinin tamamını kat maliki ya da kiracıdan isteme hakkına sahiptir. Bağımsız bölümü tahliye eden kiracı hakkında ise yasal takip başlatılamayacağından ev sahibi hakkında takip yapma hakkınız bulunmaktadır.

Kiracının site giderlerine katılma zorunluluğu nelerdir?

Kiracı ve kat maliki KMK 20.madde ve 22.madde gereği tüm bina giderlerinden müştereken sorumludur. Bina yönetimi bu giderleri her ikisinden de talep hakkına sahiptir. Kira sözleşme hükümlerinizi de dikkate almanız şartı ile kullanım giderleri kiracının demirbaş giderleri mal sahibinin sorumluluğunda olacaktır. Ancak bu husus ev sahibiniz ile sizi bağlar. Yönetim her ikinizi de müştereken bu giderlerden sorumlu tutma hakkına yasal olarak sahiptir.

Ben kiracıyım ve ev sahibim uzakta oturuyor ev sahibimden oy kullanma yetkisini nasıl alabilirim yöneticiye sözle ifadesi veya kendi yazısı ve imzasıyla geçerli olur mu yoksa noterden mi almak zorundayım beni bu konuda aydınlatırsanız memnun olurum.

Vekâletnamenin Noterden olma şartı yasal olarak aranmadığından ispatı açısından ev sahibiniz yazılı bir belge şeklinde yönetime durumu iletirse yeterli olacaktır.

İki sorum olacak. Kira sözleşmesini, kiracımın isteği üzerine – kiracımın sahibi olduğu şirket adına yaptık. Kiracım konutu sözleşme üzerinde işyeri göstermem durumunda gayrimenkulün yıllık gelir vergisinden muaf olacağımı söyledi. Bu bilgi doğru mudur? Bir de kira sözleşmesinin yıllık artış oranı bölümüne yıllık açıklanan TÜFE oranına göre hükmü yazıp yüzde belirtmemek ev sahibinin aleyhine bir durum mudur?

Kira sözleşmesini gerçek veya tüzel kişilerle yapabilirsiniz. Şirketle kira sözleşmesi yapmanızda bir sakınca yoktur. Konutu işyeri gibi gösterirseniz, teorik olarak siz gelir vergisi ödemekten kurtulabilirsiniz. Ancak bu sizin gelir verginizin ödenmeyeceği anlamına gelmez. Konutunuzu işyeri olarak kiralayan şirketin size ait gelir vergisini stopaj suretiyle kesip, her ay götürüp vergi dairesine verginizi yatırması zorunludur. Ortada devlet açısından fark eden bir şey yoktur. Sizin yerinize kiracınız olan şirket vergiyi yatıracaktır. Üstelik gerçekte buranın nasıl bir işyeri olduğu zaman zaman belediye ve vergi elemanlarınca denetlenecektir. Burada işyeri açma ruhsatı, vergi levhası ve benzeri belgeler olmak zorundadır. Diğer kat malikleri de evinizin işyeri olarak kiraya verilmiş olduğunu duyarlarsa Kat Mülkiyeti Kanununun 24. maddesine dayanarak sorun çıkarabilirler. 2) Kira sözleşmesinin yıllık artış bölümüne dilediğinizi yazmakta serbestsiniz. Hatta bu bölümü boş dahi bırakabilirsiniz. Yıllık artış olarak TÜFE yazdıysanız Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan TÜFE oranı belirlenerek artış yapılacaktır. TÜFE yazdıktan sonra bir yüzde yazmanıza zaten gerek yoktur. Ancak genelde sözleşmelerde “...yüzde...’dan aşağı olmamak üzere TÜFE endeksi…” şeklinde yazılmaktadır. Bu şekilde yazsaydınız daha karlı olabilirdiniz. Zira açıklanan TÜFE gerçek artışları yansıtmayabiliyor.

Susma ile yenilenen hasılat kirası nasıl sona erdirilir?

Kira sözleşmesi sona ermesine karşın, mülk sahibi kiracının kalmasına ses çıkarmadığına ve bitiş tarihini izleyen bir aylık süre içinde dava açmadığına ve yine kira sözleşmesinin bitimini takip eden ayın kirasını kayıt koymaksızın aldığına göre kira sözleşmesi susarak yenilenmiş sayılır. Ancak bu yenileme ile kira sözleşmesi süresiz olarak değil, bir yıl için yenilenmiş olur. Bu şekilde yenilenmiş bir hasılat kirası sözleşmesini sona erdirmek için öncelikle Borçlar Kanunu'nun 287. maddesi gereğince kiracıya, kira bitiş tarihinin altı ay öncesinde, "kira sözleşmesinin sona erdirileceğinin" ihbar edilmesi gerekir.

Süresi bitmeden kira sözleşmesi fesih edilebilir mi?

Feshin haklı nedenleri bulunması durumunda kiralayan feshi kabul etmek zorundadır. Haklı nedenler atık su sisteminin hatalı inşası sonucu kanalizasyon taşması, binanın çok rutubetli olması veya ısınamaması gibi evin içerisinde oturulmasını engelleyecek nedenler olarak özetlenebilir.

Bankaya yatırılan kira bedelinin makbuzu geçerli bir kanıt olabilir mi?

Kiracı tarafından emlak sahibinin hesabına yatırılan makbuzlar, ancak 'Kira Bedeli' olarak yatırıldığına ilişkin bir bölüm eklenirse geçerli bir kanıt olabilir. Aksi takdirde, emlak sahibinin hesabına yatan borç olarak değerlendirilir.

Kiracınız kendine ait evi olmasına rağmen, başka bir evde oturuyorsa, evinizden hangi şartlarla tahliye edebilirsiniz?

Aynı belediye sınırları içinde kiracının oturmaya elverişli bir evi bulunması tahliye nedenidir. Ancak kiracının bu konutunun kullanılır nitelikte olması gerekir. Konutun bulunduğu yerin konumu, kullanılış biçimi, kiracının sosyal durumuna uygunluğu araştırılır.

Satın aldığınız emlakta kiracı varsa ne yapılabilir?

Bir gayrimenkulün sahibi, mülkü tamamen ya da kısmen, kendisi ya da eşi veya çocukları için bir işyeri olarak kullanma ihtiyacında ise, iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde kiracıya durumu ihtarname ile bildirerek, iktisaptan sonraki 6 ay içinde kiracıya tahliye davası açabilir. Bu mülkü, yeni satın alan kişi, eski sahibi ile kiracı arasında yapılmış sözleşmenin tüm hükümlerini de devralmış olur. Bu nedenle kira sözleşmesinin sonunda ihtiyaç sebebi ile dava açma hakkına sahiptir. Ancak bu sürenin uzun olması halinde, kanun, bu süreyi beklemeden kiracıyı mecurdan tahliye etmek için 6 ay gibi bir süre tanımış ve bu sürenin sonunda mecurun tahliyesi için dava açılabilmesini hükme bağlamıştır. Bunun için meskenin yeni sahibinin, gayrimenkulün satın aldığı tarihten itibaren bir ay içinde noter kanalı ile bir ihtar çekerek burayı satın aldığını, bu meskene ihtiyacı olduğunu bu nedenle de bu tahliyenin istendiğini bildirmesi gerekir.

Kiralayan dışında bir kişinin çektiği temerrüt ihtarı tahliye nedeni midir?

Sözleşmede, kira parasının kiralayanlar dışında bir kişiye ödenmesinin kabul edilmesi; bu kişiye kiralayanlık ve alacaklılık hakkı vermez. Bu şahsın çektiği temerrüt ihtarı davaya etkili olmaz.

Ev sahibi kiracısının halen ikamet ettiği daireye ihtiyacı olduğunu öne sürerek tahliyesini isteyebilir mi?

6570 sayılı yasa ihtiyaç iddiasının gerçek ve samimi olması yanında zorunlu olması koşulunu da aramaktadır. Şehir merkezinde kendisine ait normal bir evde oturan davacının ihtiyacının, zorunlu olduğundan söz edilemez. Kiralayanın halen oturduğu ev, büyüklük ya da konfor bakımından kiracının dairesiyle mukayese edilir; dava edilen yerin vasıfları üstün ise tahliye kararı verilir.

Kiracı ikamet ettiği evi satın almak isteyenlere göstermek zorunda mıdır?

Ev sahibi satmak istediği evini, içinde oturan kiracının satın almak isteyenlere göstermediği durumlarda, mahkemeden tedbir kararı çıkartıp, belli gün ve saatlerde taliplere evi gezdirmek üzere eve götürebilir. Zaten genellikle kira sözleşmelerinde bu hususta hükümler yer alır.ve taraflar bu hükümlere uymak zorundadır.

Apartman kapıcısının kıdem tazminatını payına düşeni kiracımı öder ev sahibi mi öder?

Kapıcının işvereni kat malikleri kurulu olduğundan kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü de işverene yani kat maliklerine aittir. Ancak Kat Mülkiyeti Kanunu 22.madde gereği ödemek zorunda kaldığınız bir meblağ varsa bunu kira borcunuzdan mahsup etmeniz mümkündür.

end faq

Timtaş Yönetim A.Ş. | Bu sitede bulunan yazılı ve görsel materyalin her hakkı saklıdır.