Kanunlar

"Hafta Tatili Hakkında Kanun"

 

Madde 1 - On bin veya on binden fazla nüfusu havi şehirlerde alelumum fabrika,imalathane,tezgah,dükkan,mağaza,yazıhane,ticarethane,sınai ve ticari bilumum müsesesat ve tevabiinin haftada bir gün tatili faaliyet etmeleri mecburidir. (Son fıkra mülga:27/5/1935 - 2739/4 md.)

 

Madde 2 - Resmi dairelerle umumi,hususi,ticari ve sınai herhangi bir müessesede müstahdemini ve ameleyi haftada altı günden fazla çalıştırmak memnudur.

 

Madde 3 - (Değişik:2/4/1956 - 6710/1 md.) Sanayi zümreleri dışında kalan işlerden ziraat,avcılık,balıkçılık,çobanlık, ormancılık ve emsali mesai erbabı işbu kanun ahkamından müstesnadır.

 

Timtaş Yönetim A.Ş. | Bu sitede bulunan yazılı ve görsel materyalin her hakkı saklıdır.