"İlkelerimiz"

* Sürekli gelişime ve değişime açık olmak

* Adil ve tarafsız olmak

* Katılımcı ve paylaşımcı yönetim

* Site odaklı olmak ve site sakinlerinin memnuniyetini ön planda tutmak

* Toplumun değer yargılarına saygılı olmak

* Şeffaflık

* Hesap verilebilirlik

* Etkin verimli ve adil kaynak kullanımı

* Denetlenebilir ve ulaşılabilir olmak

* İnsan haklarına saygılı olmak

* Dürüstlük

* Çevreye duyarlılık

* Çağdaşlık

 

Timtaş Yönetim A.Ş. | Bu sitede bulunan yazılı ve görsel materyalin her hakkı saklıdır.