ÇALIŞANLARIN ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRMESİ

Site ve apartmanlarda çalışanların ücretlerinin vergilendirilmesi ile ilgili olarak Gelir Vergisi Kanunu, ücreti işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler olarak tanımlamaktadır.İş vereni ise hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişi olarak tanımlamaktadır.

 

Gelir Vergisi kanunun 94. Maddesi ise işvereni (istisnanalar hariç) çalışanlarına vergdiği ücretlerinden Gelir vergisi kesinti yapıp vergi dairesine ödemekle mecbur tutmuştur.

Gelir Vergisi Kanununun 23.maddesinde ise ücret gelirinden vergiden istisna olanları saymış ve  6. Maddesinde ‘’Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir);’’ demiştir.

Hizmetçilere ödenen ücretlerin istisna kapsamında olduğu belirtildikten sonra hizmetçinin tanımı yapılmıştır.

Bu tanıma göre;

-hizmetin özel fertler tarafından verilmesi,

-hizmetin ev, bahçe, apartman gibi ticaret mahalli olmayan yerlerde verilmesi,

-orta hizmetçilik, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi (Mürebbiyeler hariç) özel hizmetlerde çalıştırılması

gerektiği belirtilmiştir.

Apartman ve sitelerde ve  ticari mahalli olmayan yerlerde yani alış veriş merkezi ,İşhanı ,İşmerkezi gibi olmayan yerlerden kapıcılık ,bahçıvanlık gibi hizmetleri sağlayanların ücretlerinin Gelir Vergisinden istisna olduğu açık bir şekilde Gelir Vergisi kanununda belirtilmiştir.

Genellikle kanunun uygulamasında apartman yönetimlerinde de pek fazla problem çıkmamaktadır çünkü genelikle apartman yönetimlerinde çalışanlar kapıcılar veya bahçıvanlar olmaktadır.

Uygulamada karşılaşılan en büyük problem ise Site yönetimlerinde çıkmaktadır çünkü site yönetimlerinde genellikle sadece kapıcı ve bahçıvanlar değil sıhhı tesisatçı ,elektrik tesisatçısı, aidat takip elamanı, site müdürü vb.bir çok kişi çalışmaktadır fakat  Gelir Vergisi istisnasının belirtildiği kanun maddesinde ‘’orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır’’  cümlesindeki ‘’gibi özel hizmetler ‘’ neler olduğu ile ilgili Maliye Bakanlığı tarafından açıklayıcı bir tebliğ de bulunmamaktadır.

Bu gibi durumlarda Mükellefler Vergi kanunlarında tam açık olmayan konularda Vergi Usul kanunu göre maliye Bakanlığından görüş isteyebilmetedir bu görüşlerde sadece alan kişi veya kurumu bağlamaktadır.Bizim konumuzla ilgili ’’gibi özel hizmetlerde çalışanlar‘’ hangilerinin girdiğini veya girmediğine Maliye Bakanlığınca verilen görüşlere bakıldığında genel olarak site yönetiminde elektrikçi, temizlikçi, aşçı, sıhhi tesisatçı ve güvenlik görevlisi  ve büro işlerinde çalıştırılanların istisna kapsamına girmediği sayılan kişilerin ücretlerinden Gelir Vergisi Kesintisi yapılması gerektiğini belirtmiştir.

Damga Vergisi Konusunda ise Damga Vergisi kanununda Gelir Vergisi Kanununun 23.maddesine yani Gelir Vergisi istisnası maddesine atıf yapılarak 23.madde belirtilen ücretlerin Damga Vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.

Kapıcı ve Bahçıvanların Ticari olmayan mahallerde site ve apartmanlarda çalışması durumunda ücretleri Gelir Vergisinden ve Damga vergisinde istisna olmasına karşın Ticari olan mahallerde çalışması durumunda ücretlerinden Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.Ayrıca  Maliye Bakanlığının ağırlıklı olarak verdiği görüşlerde (muktezalarda )Ticari olmayan mahallerde sitelerde ve apartmanlarda çalışan elektrikçi, temizlikçi, aşçı, sıhhi tesisatçı ve güvenlik görevlisi  ve büro işlerinde çalıştırılanların da istisna kapsamına girmediği ve bunlarında ücretlerinden de Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Kesintisi yapılması gerektiğidir.

Ahmet Hüsamettin Kaya

SM Mali Müşavir - Bilirkişi

CFE (Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanı)

Kaynak: Timtaş Life Dergisi

Timtaş Yönetim A.Ş. | Bu sitede bulunan yazılı ve görsel materyalin her hakkı saklıdır.