NEDEN PROFESYONEL YÖNETİM

Artık yeni konutlar insan sayısının daha fazla olduğu, birlikte yaşadığı ve birlikte paylaştığı “yerleşim alanları”na dönüştü.  Bu yerleşim alanlarının en belirgin özelliği ortak kullanıma açık alanlarıyla, havuz, hamam, sauna, spor merkezi gibi sosyal tesisleriyle, yeşil alanlarıyla site sakinlerinin ihtiyacını yerinde karşılamaya dönük olmasıdır.

Ortak kullanım alanları içerisine dahil edilmiş olan ve sosyal donatılarla dolu bu alanlarda herhangi bir sorunla karşılaşmadan hizmet verilebilmesi, günümüz şartlarına uygun bir “profesyonel yöneticilik” anlayışını beraberinde getirmiştir. 

İşin temel hizmetleri dışında toplu yaşam kurallarının altını çizen her zaman önde olacaktır. Nitekim site sakinini profesyonellik, motivasyon, sağduyu, bilgi-birikim ve tecrübe karşılayacaktır.

Çağdaş yaşam anlayışını gözeten, hem de Kat Mülkiyeti Kanununun öngördüğü yönetim tarzının oluşmasına katkı sunan bir yönetimle, yani;

TİMTAŞ YÖNETİM’ le tanışanlar  

Muhasebe, SGK, aidat takip ve tahsil gibi işlerle uğraşmazlar; zaman kazanırlar. Komşularıyla ilişkileri bozulmaz; huzur kazanırlar. Geniş hizmet yelpazesiyle birlikte kalite kazanırlar. Avantajlarla hep kazınırlar.

 

İdari İşler Hizmetleri

Doğru hedef, doğru adım

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu doğrultusunda sitelerin, rezidansların, apartmanların, alışveriş merkezlerinin, iş merkezlerinin vb. yönetim hizmetlerinin profesyonel olarak yürütülmesi.  Karar defteri, işletme defteri gibi resmi defterlerin noter tasdik ve tüm işlemlerinin yaptırılması. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Genel Kurul çalışmalarının organize edilmesi. Ortak mahal elektrik, su, doğalgaz aboneliklerinin yapılması. Bütçede öngörülen mal ve hizmet alımlarının ihale yasası hükümleri doğrultusunda yapılması. Site adına banka hesabı açtırılması. Havale, EFT gibi tüm bankacılık hizmetlerinin bedelsiz yapılmasının sağlanması.

 

Danışmanlık Hizmetleri

Uzman yardım, hızlı çözüm

Site Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile site sakinleri, kiracılar ve site çalışanlarından gelen her türlü soruna, sitelerde yaşanan problemlere, yaşanan sıkıntılara ve anlaşmazlıklara mevzuat doğrultusunda çözüm üretilmesi. Genel Kurul danışmanlığı. Genel Kurulun sevk ve idaresi. Site hesaplarının resmi kayıtları göre incelenmesi. Yönetim planı hazırlanması. İşletme projesi olmayan sitelere işletme projesi yapılması. Müteahhit firmalara site yönetimi ile ilgili olarak her türlü desteğin verilmesi, geçici yönetim ve denetim kurullarının atanması. Yönetici ya da yönetim kurulu seçimi yapamayan sitelere danışmanlık hizmeti verilmesi.  

 

Güvenlik Hizmetleri

Güvenli hizmet, kayıtlı kontrol

Sitede can ve mal güvenliğinin korunması. Siteye yönelik tehdit ve rizikoların önlenmesi. Sitedeki güvenlik kamera kayıtlarının kontrol altında tutulması, arşiv kayıtlarının yapılması. Plaka tanıma sisteminin işletilmesi, raporlanması ve kayıtların saklanması. Sitede giriş ve çıkışların kontrol altında tutulması. Otopark, spor alanları, sosyal tesis ve havuzlarda, peyzaj alanlarında devriye hizmetlerinin verilmesi.  Siteye giriş yapan tüm iş takipçisi, nakliyeci, yardımcı personelin giriş çıkış kayıtlarının tutulması, nezaret edilmesi ve bu kayıtlar ile ilgili tüm raporların yönetime sunulması. Verilen güvenlik hizmeti ile site prestijinin korunması.

 

Aidat ve Muhasebe Hizmetleri

Şeffaf yönetim, takipçi sistem

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planı uyarınca  site bütçesinin (işletme projesi) hazırlanması.  Tüm gelir ve  giderlerin resmi olarak muhasebeleştirilmesi. Avans ve aidatların site yönetim hesabında toplanması. Ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ya da kiracıların hukuk birimine havale edilmesi.  Mal ve hizmet alım faturalarının ödenmesi. Personel maaşlarının ödenmesi. Ortak mahal aboneliklerine tahakkuk eden faturaların ödenmesi. Banka hesap hareketlerinin günlük takibi ve kayıt altına alınması. Ay sonlarında mali raporların hazırlanarak site sakinleri ve yönetim kurullarına sunulması. Dönem sonlarında  yıllık faaliyet raporları ve mali raporların Genel Kurul’a sunulması. 

 

Halkla İlişkiler Hizmetleri

Anında haber, güncel bilgi

Site sakinlerinin SMS ile bilgilendirilmesi. Kurumsal telefon hattımız üzerinden iletişimin etkin bir şekilde sağlanması. Gerekli ilanların bilgi panolarına asılması. Site sakinlerinin şikayetlerinin alınması, incelenmesi ve çözüme kavuşturulması. Aylık gelir-gider tabloları ile faaliyet raporlarının site sakinlerine ilanı.  Site sakinlerinin www.timtasyonetim.com.tr web adresi üzerinden "Online Borç Takibi" işlemini gerçekleştirebilmeleri, her türlü dilek, şikayet ve önerilerini yapabilmeleri. Sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilir iletişim ağına katkı sağlanması ve ilgili haberlere, gelişmelere yer verilmesi.

 

Hukuki Hizmetler

Adaletli hizmet, yasal çözüm

Kat malikleri ya da kiracılardan aidat ve avans ödemelerini aksatanlar hakkında yasal işlemlerin yapılması. Ortak alanlara ilişkin ortaya çıkabilecek hukuki problemlere müdahale edilerek çözüm bulunması. Personele ilişkin çalışmalarda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözüme kavuşturulması. Mal ve hizmet alım sözleşmelerinin mevzuata uygun olarak yapılmasının sağlanması. Genel kurul toplantı ve kararlarının mevzuata uygunluğunun sağlanması. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun yöneticiye verdiği yetkiler doğrultusunda tüm hukuki işlemlerin bedelsiz olarak yerine getirilmesi.

 

Personel Hizmetleri

Etkin istihdam, tecrübeli ekip

Sitede çalıştırılacak personel ihtiyacının tespit edilmesi. Göreve uygun personelin temini. Personel görev tanımlarının hazırlanması. Personel eğitiminin verilmesi. Personele mevsimine uygun kıyafet temini. İş sağlığı ve iş güvenliği mevzuat doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılması. Personelin takip, kontrol ve denetimi. Personel özlük dosyalarının oluşturulması. Personel servis/hizmet kalitesinin yükseltilmesi. Personel izin düzenlerinin ayarlanması. Yıllık izinlerde herhangi bir boşluk yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması, çalışma alanlarının aksaksız yönetilmesi. SGK, maaş ödemeleri, tazminat vb. ödemelerin zamanında yapılması.

 

Peyzaj Bakım Hizmetleri

Huzurlu alan, düzenli görünüm

Yeşil alanların sulanması. Yeşil alanlarda bulunan çimlerin biçilmesi, yabani otların ayıklanması.  Peyzaj alanındaki ağaçların budanması. Yeşil alanların gübreleme işlemlerinin yapılması. Peyzaj alanlarına mevsime uygun olarak bitki ve çiçeklerin dikilmesi.  Peyzaj alanlarının tüm bakımsal işlemlerinin gerçekleştirilmesi.  Haşerelerle (sivrisinek, karasinek, kene, böcek, fare vb.) mücadele edilmesi. Yeşil alanlar, otoparklar, çatı katları, merdivenler, sığınaklar gibi tüm ortak alanların ilaçlanması. Peyzaj alanlarının sitenin görsel yüzü olmasının temini. Peyzaj alanlarının uygun dizaynı ile site prestijinin artırılması.  

 

Teknik Hizmetler

Zamanında bakım, uzman kontrol

Su deposu, hidrofor, jeneratör, yakıt tankı, asansör, makine daireleri, santral ve telefon sistemleri, merkezi sistem dahili telefon, merkezi TV anten sistemi, merkezi uydu sistemi, klima sistemleri, paratoner sistemi, yaygın alarm sistemi, yüzme havuzları, çevre aydınlatma sistemi, spor tesislerinin aydınlatma sistemleri, otomatik giriş bariyerleri, kapı zilleri, otomatları, blok aydınlatmaları, ortak alanlardaki; soyunma odaları, duşlar, tuvaletler, su tesisatı, spor salonları ve donanımları, oturma grupları ve bloklarda bulunan tüm mekanik ve otomatik donanım kısaca sitedeki tüm teknik sistemlerin her türlü bakım, onarım ve işlerliğinin sağlanması.

 

Temizlik Hizmetleri

Hijyenik ortam, sağlıklı yaşam

Dairelerden günlük çöp ve diğer evsel atık toplaması. Ortak alanlarda bulunan tüm çöplerin, atıkların toplanması ve tasnifi, çöp konteynerlerinin ve mahallinin temizliğinin yapılması. Ortak mahallerde bulunan; asansörler,  merdiven ve korkuluklar, posta kutuları, girişler, bodrum kat, depo ve sığınak alanları, yağmur suyu giderleri, otoparklar, duş ve WC’ler, çocuk oyun sahaları, yürüme yolları, genel dinlenme alanları, spor alanları, havuzlar, yönetim binası ve müştemilatı, yeşil alanlar, banklar, çöp kutuları, peyzaj alanları ve siteye ek olarak tesis edilebilecek tüm benzer sistemlerin hijyenik şartlarda temizliğinin sağlanması.

Timtaş Yönetim A.Ş. | Bu sitede bulunan yazılı ve görsel materyalin her hakkı saklıdır.