"Demirbaş"

Merhabalar Apartmanımızda yaklaşık 10 yıldır boş bir halde kilitli olan sahibinin kim olduğu tarafımızca bilinmeyen bir daire var. Apartman Tesisatının yenilenme işleri yapılacağından bu dairenin açılması gerekli. Daire belirttiğim gibi boş bir halde. Biz bu daireyi nasıl açtırabiliriz. Yönetim kararı yeterli oluyor mu yoksa bu hususta yetkili herhangi bir resmi makam var mı?

Bağlı olduğunuz tapudan kat malikini afdını ve adresini alma hakkınız bulunmaktadır. Sonrasında KMK 23.madde gereği, "Kat maliklerinden birinin bağımsız bölümünde veya bu bölümdeki tesislerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması (Ek ibare: 5711 - 14.11.2007 / m.11) "ile yapı güvenliğiyle ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler" için diğer bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa, o bölümün maliki veya o bölümde başka sıfatla oturanlar, giriş müsaadesi vermeye ve bölümde gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya mecburdurlar. Anagayrimenkulün bir kısmının harap olması halinde, harap olan bağımsız bölüm ve eklentilerinin veya ortak yerlerin veya bağımsız bölümdeki tesislerin yeniden yapılması için, sağlam kalan bağımsız bölümlerin içinden veya dışından faydalanılması gerekiyorsa, o bölümlerin malikleri veya orada başka sıfatla oturanlar buna müsaade etmeye mecburdurlar. Yukarıdaki fıkralarda yazılı müsaade yüzünden, kat maliklerinin veya orada başka sıfatla oturanların uğrayacakları zararı, lehine müsaade verilen bağımsız bölüm malikleri derhal ödemekle yükümlüdürler." alınan adrese ihtarname yollamalı ve sonuç alamaz ise yargı yoluna başvurmalısınız. Yönetim kararı ile özel mülke giremezsiniz.

Yüksek tavanlı bodrum katta apartman sakinlerinin izni olmadan asma kat, giderlerde değişiklik, kaldırım kenarı kazılarak zemin altına aydınlatma yapılmıştır. Bu yasal mıdır? Yasal değilse nerelere başvurmalıyız?

Bina mimari projesine aykırı değişiklikler için kat maliklerinin izni alınmalıdır. Aksi halde Sulh Hukuk mahkemesinde dava açarak taşınmazın eski hale getirilmesi talep edilebilir.

Apartmanın asansörü yeni satın aldığım dairede durmuyor. Kat maliklerinden biri, dairemin eski sahibinin aidat borcundan dolayı bu uygulamayı yapmış. Ben, bu ayki bana tahakkuk eden ödemeyi yaptığım halde, eski malikin borcunun tamamını yanı 4500.-TL’yi kapatmadığım takdirde asansörü çalıştırmayacağını söylüyor. Yedi daireli apartmanda yönetici yok. Asansörün çalıştırılması için ne yapmalı, hangi kuruma başvurmalıyım? Teşekkür ederim.

Bağımsız bölümü satın aldığınız tarihten itibaren malik sıfatı ile borçların sorumlusu olacağınızdan malik olmadan önceki döneme ait borçlar sizi bağlamaz. Yapılan haksız uygulama nedeni ile Belediye Zabıta birimlerine şikayette bulunabilir ya da Sulh Hukuk mahkemesinde dava açarak hakimin duruma müdahalesini talep edebilirsiniz.

Ben 33 dairelik bir sitede oturmaktayım. Sorunumuz, soba bacalarının kırılması. Benim oturduğum sırada 8 kat maliki bulunmakta. Üçüncü kattaki ev sahibi banyo sobası duman çıkışını kırdırmış. Sonra beşinci kattaki komşumuz. Daha sonra bende kırdırdım. (6.katta oturmaktayım.) Daha önce hiç kullanılmıyordu. Şimdi ise bir komşumuz itiraz ederek bu bacaları tekrar yaptırmamızı istiyor. Yaptırmazsanız apartman aidatı vermeyeceğini söylüyor ve 5 aydır aidat vermiyor. Ayrıca bacaları hiç bir kat maliki kullanmıyor. Bu konuda ne yapabiliriz?

Bina mimari projesine aykırı değişiklik ve tadilatlar için kat malikleri kurulunun KMK 19.madde gereği beşte dört çoğunlukla yazılı karar alması gerekir. Aksi halde yapılan işlemler yasal olmayacak ve herhangi bir kat maliki eski hale getirilmesi talebinde bulunma hakkına sahip olacaktır. Ancak bu talepler aidat ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

33 dairelik sitede oturmaktayım. Apartmanımız kömürle ısınmaktadır.33’nolu dairede oturan ev sahibi sadece kendisi doğalgazla ısınmak istediğini söyledi ve evine doğalgaz bağlantısı yaptırdı. şu anda bizler kömürle o ise doğalgaz kullanıyor. Yalnız bu kişi kömür parasını da vermiş. Bu konuda ne yapabiliriz?

Bina kat malikleri kurulu kararı olmaksızın ortak ısınma sistemi de değişiklik yapılamaz. Aksi halde yapılan işlem yasal olmayacağından bu kişinin ısınma giderlerine katılma yükümlülüğü aynen devam edecektir.

36 dairelik bir sitede 1 yıldır oturmaktayız. Giriş katlar asansör kullanımından dolayı diğer katlardan daha az aidat veriyor doğru bir tutum mu?

Bina yönetim planınızda bu konuda özel bir düzenleme bulunmakta ise giriş katlar asansör giderlerine indirimli katılabilir yasa muaf tutulabilir. Ya da kat malikleri kurulu kararı alınmışsa bu karar iptal edilmedikçe geçerli olacak ve uygulanacaktır. Ancak bunun dışındaki durumlarda KMK 20.madde gereği tüm kat malikleri tüm giderlere aynı şekilde katılmalıdır.

5 KATLI bir binanın projesinde asansör gözükmezken. KMK’nın 42 maddesi gereği çoğunluk kararı alıp yan binayla bitişik olan büyük aydınlatmaya küçük bir asansör yaptık. Belediyeden tüm olurları aldık yapım ruhsatını da aldık ve yaptık. Belediyeye yan bina ile sınır komşumuz onların 75 cm bizim 125 cm yerimiz var yani 2 metre en 5 metre boy. bize 1 metre büyüklüğünde yapabilirsiniz dendi ve ona göre yapıldı. Yan bina belediyeye dava açtı izin verdi bizim olurumuz yok diye. Belediye alan geniş onlardan izin almanıza gerek yok diye yazısı bile var. Belediye davayı kaybetmiş. bir üst mahkemeye itiraz etmiş. Ama şimdi belediye hem ruhsat verdi hem davayı kaybetti bir üst mahkemenin sonucu bekleniyor olan bize oldu. Böyle bir durumda üst mahkemeden nasıl bir sonuç çıkar bilemiyoruz. Böyle bir durumda ne yapmalıyız? Elinizde Yargıtay kararlarından örnek var mı, gönderebilirseniz sevinirim. Esen ve mutlu kalın...

Yargılamaya konu olan dosya kapsamını incelemeden net bilgi vermek mümkün olamayacağından avukat temin ederek Yargıtay aşamasında dosyanızı takip etmeniz yararlı olacaktır.

Benim küçük bir sorum olacak. Ben 5 katlı bir apartmanın en üst katında terasta tek daireyim. Bu yüzden duvarlarım biraz içte kalıyor. Benim dairemin dış cephesinde izolasyon var. Diğer 4 katta dış cephe izolasyonu yok ve yaptırmak istiyorlar. Bu masrafa bende katılmak zorunda mıyım?

Bina dış cephesi bina ortak alanı olup bu alanda yapılacak işlemlere kat malikleri kurulu kararı dahilinde tüm malikler katılmak zorundadır.

Öncelikle sizleri saygı ile selamlıyorum.2 yıldır çatıda var olan akma sorununu gidermek için yönetime defalarca sözlü müracaatıma rağmen sonuç alamadım. Her defasında geçici tedbirlerle olayı geçiştirdiler. Müracaatlarımı resmi hale nasıl getirebilirim? Çatıdaki sorunun köklü çözüme ulaşması için nasıl bir kanuni yola başvurmalıyım? Teşekkür ederim.

KMK 19.MADDE "Kat malikleri, ana gayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. " gereği Sulh Hukuk mahkemesinde dava açarak tespit yaptırmalı ve yönetime ihbar etmelisiniz.

Dubleks bir konutun iki katta kapısı ve iki katta asansör durağı mevcuttur. Bu dubleks daire asansörün her türlü giderlerine iki payla mı yoksa tek payla mı katılacak? (ilk projede tek kata çıkmakta iken satın alan kişinin isteği üzerine dubleks üst kata da çıkacak şekilde proje tadilatı yapıldı.) Saygılarımla…

KMK 20.madde gereği asansör giderlerine her kat maliki başka türlü bir esas belirlenmemişse kendi arsa payı oranında katılmak durumundadır. Bina mimari projenizde ve tapu kayıtlarınızda belirlenmiş olan bağımsız bölüm sayısı ve arsa paylarına göre masraf paylaşımı yapmalısınız.

Binamızın bahçesine küçük bir kamelya yapmak istiyorum fakat giriş katındaki kat malikleri biz buna müsaade etmeyiz diyorlar, ne kadar yasaldır o bahçe içinde her kat malikinin hissesi var mıdır? Varsa da kullanımına açık mıdır veya kullanmak isteyen kat maliki ne yapmalıdır? Teşekkürler.

KMK 19.madde gereği kat maliklerinin beşte dördünün oluru ile ortak alanlarda tesis ve değişiklikler yapılabilir. Zira ortak alanlar tüm kat maliklerinin müşterek mülkü olup kişisel kullanım ve kararlarla değerlendirilemez.

Kiremitler kırık olduğu için her yağmurda çatıdan daireme su giriyor ve defalarca yönetime başvurduğum halde apartman sakinleri tamir masrafına katılmıyor, ne yapabilirim?

Kat Mülkiyeti Kanununa göre çatı ve duvarlar ortak yerlerden sayılır. Buralarda yapılacak tüm tamir giderlerinin malikler tarafından arsa payları oranında karşılanması gerekir. Yönetim karar alarak çatı tamiratım derhal yaptırmalıdır. Yönetim buna yanaşmıyorsa mahkemeye müracaat ederek bu konuda yetki almanız ve yaptığınız tüm masrafları maliklerden arsa payları oranında talep etme hakkınız mevcuttur.

Pencere Kapı haline getirilebilir mi?

Her ne sebeple olursa olsun projeye aykırı olarak pencere kapı durumuna getirilemez. Eğer apartmanın ön cephesinde ise dış görünümü bozacağından, plana aykırı yeri bile değiştirilemez.

Merkezi sistemle ısınan apartmanımızda 5. kattaki 2 daire ısınma sorunu yaşıyor. Tesisatçı 4. ve 5. kata ait (4. katın tavanından çıkan dikey borular ve 5. kattaki peteklere ulaşan yatay borular)boruların değişmesini öneriyor. Masrafı kimler karşılamalı? Saygılarımla teşekkür ediyorum.

Bina ortak tesislerine ait olan ve kişilerin kusurundan kaynaklanmayan tesisat giderleri tüm maliklerce ortaklaşa karşılanır.

Mevcut olan ve projede plan yönetim karar alsa bile yangın merdivenini kaldırabilirler mi, iptal edebiler mi?

Mimari projeye aykırı değişiklik ve eklenti yapılabilmesi için KMK 19.madde gereği tüm kat maliklerinin beşte dördünün yazılı olurunun alınması gerekmektedir.

Dairede en üst katta oturuyoruz. Çatının onarılması gerekiyor ama alttaki dükkân kendisini ilgilendirmediğini söylüyor bu konuda dava etme gibi bir durumum var mı?

Bina yönetim planınızda aksine hüküm yoksa yani dükkân sahipleri bazı bina giderlerinden muaf tutulmamışsa Kat Mülkiyeti Kanunu 4.madde gereği bina mutlak ortak alanı olan çatının tadilat giderlerine 20.madde gereği tüm kat malikleri kendi arsa payları oranında katılmak zorundadır. KMK.20.madde''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça :a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 – 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Merhabalar. Ben atı katlı, 24 daireli bir apartmanda oturuyorum. Yönetimden karar almadan bazı kişiler çatıya güneş enerjisini gelişigüzel taktırmışlar. Şimdi ise kimse zahmet edip çatıya çıkarak güneş enerjisine bakmıyor ve bakımını yaptırmıyor. Bu enerjilerin akıntısından ben zarar görüyorum. ikide bir boya badana yaptırmak zorunda kalıyorum. Kimse de buna katkıda bulunmuyor. ben ne yapmam lazım. Teşekkür ederim.

Sulh Hukuk mahkemesinde dava açarak zararınızın tespitini ve tazminin talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Ankara’nın Balgat semtinde 4yıl önce satın aldığım dairenin önceki sahibi sıcak su almak için çatıya güneş enerjisi sitemi yaptırmış.2011 yılında yapılan kat malikleri toplantısında çatının yenilenmesi ve çatıda bulunan güneş enerjisi sistemi ile antenlerin kaldırılmasına karar verilmiş. Bu karar gereğince güneş enerjisi sistemini kaldırmam gerekir mi? Kaldırmamak için ne yapabilirim? Saygılarımı sunarım.

Maliki bulunduğunuz gayrimenkulün yönetim planında çatı kullanımı için anten ya da güneş enerjisi sistemlerinin konulması için düzenlenme yapılmamışsa çatı ortak alandır ve her malik arsa payları oranında ortak kullanım hakkına sahiptir. Ortak alanların yönetimi kat malikleri kuruluna aittir. Kat Malikleri Kurullu bu yönde karar vermiş ise karara uyma yükümlülüğündesinizdir. Ancak karar aleyhine toplantıya katılmamış malikin toplantı kararını öğrenme tarihinden itibaren, katılmış ancak olumsuz oy kullanmış malikin toplantı tarihinden itibaren 1 ay içinde gayrimenkulün bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesine iptal davası açma hakkı mevcuttur.

Çatı izolasyonuna kat malikleri de katılmak zorunda mı?

''(Değişik 4. fıkra: 5627 – 18.4.2007 / m.16) Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. '' KMK 42.madde ilgili fıkrası gereği izolasyon için karar almalısınız. Çatı KMK 45.madde gereği ana taşınmazın mutlak ortak alanı olup demirbaş gideridir ve kat maliklerinin karşılaması gereken bir giderdir.

Kombili apartmanda çatıların yalıtımı isteniyor, buna karşı geliyorum zira artık herkes kendi yalıtımını yapmak zorunda ortak ısınmıyoruz bu konuda ne yapabiliriz?

KMK 4.madde gereği çatı ana taşınmazın mutlak ortak alanıdır. KMK 42.madde ilgili fıkrası gereği ise''(Değişik 4. fıkra: 5627 – 18.4.2007 / m.16) Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı iki bin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. ''Bu yasal düzenlemeler gereği karar alarak yaptırılacak çatı yalıtımı giderlerine tüm kat malikleri katılmak durumundadır.  

Akan çatı nedeniyle hasar gören eşyalarım için tazminat talep edebilir miyim?

T.C.YARGITAY18. HUKUK DAİRESİE. 2002/7243,K. 2002/8811,T. 26.9.2002• ORTAK GİDER ALACAĞI DAVASI ( Çatının Akması Nedeniyle Bağımsız Bölümü Zarar Gören Kat Malikinin Yaptığı Bakım ve Onarım Masraflarının Diğer Kat Maliklerinden Tahsili Talebi ) • ORTAK YERLERİN BAKIM VE ONARIMI ( Bu Yerlerin Bakım ve Onarımı ile İlgili Masraflara Tüm Kat Maliklerinin Katılmasının Gerekmesi-Zorunlu ve İvedi Durumlarda Bu Yerlerin Onarımı için Kat Malikleri Kurulu Kararına Gerek Olmaması )• KAT MALİKİNİN BORÇLARI ( Ana taşınmazın Bakım ve Onarımı ile İlgili Masraflara Katılmak Zorunda Olmaları-Zorunlu ve İvedi Durumlarda Kat Maliki Kurulu Kararı Olmaksızın Onarım İşlerinin Yapılabilmesi ) 634/m.19,20ÖZET: Ortak gider alacağına konu çatı ana taşınmazın ortak yerlerinden olup bunun onarım giderlerine tüm kat maliklerinin katılması ve paylarına düşeni ödemesi zorunludur. İvedi ve zorunlu durumlarda kat malikleri kurulu kararı olmaksızın da gerekli onarım ve bakım işlemleri yapılabilir. DAVA: Dava dilekçesinde alacağın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü: KARAR: Ortak gider alacağına konu çatı ana taşınmazın ortak yerlerinden olup bunun onarım giderlerine tüm kat maliklerinin katılması ve paylarına düşeni ödemesi zorunludur. Davacı kat maliki, ana yapının çatısının aktığını yağmur suları ile bağımsız bölümünün zarar gördüğünü bu nedenle çatıyı projesine uygun biçimde onardığını onarım giderlerinden her kat malikinin payına düşen miktarı davalı dışında diğer kat maliklerinin ödediklerini belirterek davalının payına düşen miktarın tahsilini istemiştir. Kat Mülkiyeti Yasasının 19. maddesi hükmünce ana taşınmazın bakımına kat malikleri zorunlu olup çatının akması durumunda bunun onarılması ve bakımının sağlanması gerekir. Yargıtay uygulamalarında ivedi ve zorunlu durumlarda kat malikleri kurulu kararı olmaksızın da gerekli onarım ve bakım işlemleri yapılabilir. Davacının çatının akması ve bağımsız bölümüne zarar vermesi nedeniyle onardığı savının tersine dosya içerisinde herhangi bir kanıt yoktur. Kaldı ki davacı dışındaki diğer bağımsız bölüm maliklerinin bu olguyu kabul edip payına düşen gideri ödemiş olmaları da çatının yapımının gerekli ve zorunlu olduğunu göstermektedir. Tüm bu nedenlerle davalının çatı onarım giderinden payına düşeni ödemesine karar verilmesi gerekirken davanın reddi doğru görülmemiştir. SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 26.9.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi. Yukarıdaki yargı kararından da anlaşılacağı gibi zararınızın tazminini talep edebilirsiniz.

Çatı masrafına dükkânlar dâhil midir ve yönetici yoksa masrafları nasıl alır? Para vermeyenleri mahkemeye versek ne kadar zamanda sonuçlanır ve mahkemeye kim verebilir?

Yönetim planında aksine düzenleme olmadıkça tüm kat malikleri binanın tüm giderlerine katılmak zorundadır. Çatı KMK 4.madde gereği ana taşınmazın mutlak ortak alanı olup, dükkân sahiplerini de ilgilendiren bu gidere katılmamaları durumunda yönetici ya da kat maliklerinden biri icra işlemi başlatma hakkına KMK 20.madde gereği sahip bulunmaktadır. İcra işlemleri ve borca itiraz halinde açılacak dava yasal süreç içerisinde mahkemenin iş yoğunluğuna göre sonuçlanacaktır. 

Çatının onarımı, bodruma havalandırma bacaları yapılması için yönetim kurulu nasıl karar almalı ve uygulama nasıl olmalıdır?

Bina mimari projenize aykırı değişiklik ve tesisler KMK 19.madde gereği tüm kat maliklerinin beşte dördünün yazılı oluru ile yapılabilir, diğer tadilat ve onarımlar ise toplantıya katılan kat maliklerinin salt çoğunluğu ile alacağı karar ile uygulanabilir. 

30 daireden oluşan bir sitede oturmaktayım, Şubat 2014’te site yönetimi kat malikleri ile bir toplantı yapmış, benim katılamadığım toplantıya 30 kat maliki katılmış ve 14 ret 16 kabul oyu ile çatı izolasyonu yapılmasına ve her ev sahibinden 700 TL. Alınmasına karar verilmiş. Bu kararın bağlayıcılığı var mı? Konuya nasıl itiraz edebilirim? Kararlar için oy birliği mi oy çokluğumu esastır?

''Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. ''KMK 42.madde gereği ısı yalıtımı hususunda madde metnindeki gibi karar alınmalıdır. Aksi halde alınan kararın iptalini talep etmeniz gerekecektir. Sulh Hukuk mahkemesi kararı ile iptal edilmeyen kat malikleri kurulu kararları bağlayıcı kararlardır.

Çatı üzerine köpük yalıtımı demir başa girer mi?

Çatı ana taşınmazın mutlak ortak alanlarındandır ve sorunuzda belirtilen iş demirbaş harcama kalemi içinde değerlendirilmelidir. 

Müteahhitten 5 katlı binanın 4 katını aldım çatı katında kullanım hakkı kime aittir?

Konu ile ilgili olarak bina mimari projenize ve yönetim planınızdaki düzenlemelere bakmanız gerekmektedir. Çatı ortak alan olarak kayıtlı ise binanızdaki tüm kat maliklerinin kullanım hakkı bulunmaktadır.

Binanın çatısının komple değişiminde bütün daire sahiplerinin izninin olması gerekli midir? Bina sakinlerinin yarısından çoğu kabul ederse bu işlem yapılır mı?

KMK 19.madde''Kat malikleri, ana gayrimenkulün bakımına ve mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.(Değişik 2. fıkra: 2814 – 13.4.1983) Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Kendi bağımsız bölümünde ise ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile ana yapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir. (Değişik 2. fıkra: 5711 – 14.11.2007 / m.8) Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. '' gereği işlem yapılmalıdır.

Ben 48 dairelik apartmanın yöneticisiyim. Çatıda bulunan çanak antenler yüzünden çatı alttaki 4 daireye akıntı yaptı. Apartman sakinleri olarak çatının onarımına başladık ama bir apartman sakini çatıdan çanak antenini almak istemiyor ve Yargıtay'ın vermiş olduğu kararları bize örnek olarak gösteriyor. Yargıtay’ın çatıda çanak anten kurulumunu engelleyen bir kararı var mıdır? Ayrıca kablolu TV binada mevcut olup, uydu sistemi de kurulmak istenmektedir. Çanak anten kurulamaması için kablolu TV’nin binada bulunması yeterli midir? Uydu sisteminin pahalı olması nedeniyle bazı kat malikleri bunu da istememektedir.

T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİE. 2005/6200,K. 2005/8637,T. 4.10.2005• ÇATIYA KONAN ÇANAK ANTENİNİN KALDIRILMASI ( Öncelikle Bilirkişi Raporları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi İçin Ek Raporlar Alınması İkili Antenin ve/veya Tek Antenin Ana yapıya Zarar Vermediğinin Saptanması Durumunda Davanın Reddi Gereği )• ÖNCELİKLE BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ ( Çatıya Konan Çanak Anteninin Kaldırılması Talebi - Giderilmesi İçin Ek Raporlar Alınması İkili Antenin ve/veya Tek Antenin Ana yapıya Zarar Vermediğinin Saptanması Durumunda Davanın Reddi Gereği )• HASARIN GİDERİLMESİ TALEBİ ( Çatıya Konan Çanak Anteninin Kaldırılması Talebi - Giderilmesi İçin Ek Raporlar Alınması İkili Antenin ve/veya Tek Antenin Ana yapıya Zarar Vermediğinin Saptanması Durumunda Davanın Reddi Gereği ) 634/m.19ÖZET: Dava dilekçesinde çatıya konulan çanak antenin kaldırılmasına ve davacı dairesindeki hasarın giderilmesine karar verilmesi istenilmiştir. Öncelikle bilirkişi raporları arasındaki çelişkinin giderilmesi için ek raporlar alınması, ikili antenin ve/veya tek antenin ana yapıya ( çatıya ve bağımsız bölümlere ) zarar vermediğinin saptanması durumunda davanın reddine zarar verdiğinin belirlenmesi durumunda ise bu ikili sistemin tek uydu antene dönüştürülmesi halinde de zarar söz konusu ise sistemin kaldırılması, aksi halde antenlerden birinin kaldırılmasına hükmedilmesi gerekir. DAVA: Dava dilekçesinde çatıya konulan çanak antenin kaldırılmasına ve davacı dairesindeki hasarın giderilmesine karar verilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü: KARAR: Dava, davalı tarafından ortak çatıya takılan çanak antenin kaldırılması ile sistemin kurulması sırasında davacının bağımsız bölümünde oluşan hasarın giderilmesi istemine ilişkin olup mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir. Dosyada toplanan bilgi ve belgelere, özellikle yerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi raporu içeriğine göre, davalının ortak çatıya çanak anten taktırması nedeniyle davacının bağımsız bölümünde oluşan hasarın giderilmesine karar verilmiş bulunmasında bir isabetsizlik yoktur. Ancak Yargıtay uygulamalarına göre, kat maliklerinden birinin diğer tüm kat maliklerinin rızası olmaksızın ya da tüm kat maliklerince alınmış bir karar bulunmaksızın ortak çatıya anten takabilmesi için bu tesisin o kat maliklerinin arsa payını aşmaması, diğer kat maliklerinin aynı tesisi kurmaları durumunda her birine yeterli bir alanın bulunması, anten sisteminin ana yapıya ve bağımsız bölümlere zarar vermemesi, yapının statiğini olumsuz yönden etkilememesi, ayrıca çatıda tüm bağımsız bölümlerin ortak yararlanmasına özgülenmiş olan aynı nitelik ve özellikte merkezi anten sisteminin bulunmaması gerekir. 10.1.2005 günlü bilirkişi raporunda her bir bağımsız bölüm malikinin ana yapının çatısına aynı sistemi kurması durumunda çatı içerisinde bağımsız bölümlerden her birine yetecek kadar alanın bulunduğu, ana yapının statiğinin olumsuz etkilenmeyeceği, dava konusu edilen anten sisteminin davalının arsa payını aşmadığı, ana yapıda ortak anten sistemi bulunmadığı ve sisteminin tekniğine uygun olarak kurulduğu açıklanmış, ikinci keşif sonunda düzenlenen 1.3.2005 günlü raporda ise sisteminin prosedüre uygun olarak kurulduğu, toplam 26 daireden oluşan ana yapıda her bir dairenin ikişer adet çanak anten koyması halinde çatının tehlike arz edeceği, bazı dairelerin balkonlarını kullanmaları nedeniyle bu tehlikenin zayıf olacağı belirtilmiş, mahkemece 2. rapor hükme gerekçe yapılarak çanak antenlerin kaldırılmasına karar verilmiştir. Yukarıda özetlenen bilirkişi raporları birlikte göz önünde bulundurulduğunda birinci bilirkişi raporunda çatıda ikili uydu anten sisteminin yapının statiğine ( taşıyıcı sistemlere ) zarar vermediği görüşüne yer verilmişken, ikinci bilirkişi raporunda ana yapıdaki her bağımsız bölümün ( davalı gibi ) çatıya ikişer adet uydu anten koyması durumunda tehlike arz edeceği belirtilmiştir. Buna göre öncelikle bilirkişi raporları arasındaki çelişkinin giderilmesi için ek raporlar alınması, ikili antenin ve/veya tek antenin ana yapıya ( çatıya ve bağımsız bölümlere ) zarar vermediğinin saptanması durumunda davanın reddine zarar verdiğinin belirlenmesi durumunda ise bu ikili sistemin tek uydu antene dönüştürülmesi halinde de zarar söz konusu ise sistemin kaldırılması, aksi halde antenlerden birinin kaldırılmasına hükmedilmesi gerekirken yukarıda değinilen hususlar yerine getirilmeden yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. Un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 04.10.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi. T.C.YARGITAY18. HUKUK DAİRESİE. 2005/3990,K. 2005/5189,T. 17.5.2005• KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Çatıya Kurulan Çanak Antenin Kaldırılmasına İlişkin - Merkezi Uydu Anten Bulunmaması ve Uydu Antenin Sosyal ve Kültürel Hayatın Gereği Olması Nedeniyle Davanın Kabulü Gereği )• ÇATIYA UYDU ANTEN KURULMASINA İZİN VERİLMESİ VE BUNA AYKIRI KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Binada Merkezi Uydu Anten Bulunmaması - Uydu Antenin Sosyal ve Kültürel Hayatın Gereği Olması Nedeniyle Davanın Kabulü Gereği )• UYDU ANTENİN ÇATIYA KURULMASINA İZİN VERİLMESİ VE BUNA AYKIRI KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Uydu Antenin Sosyal ve Kültürel Hayatın ve İletişim İmkânlarından Yararlanmanın Gereği Olması ve Çatıda Merkezi Uydu Anten Bulunmaması Nedeniyle Davanın Kabulü Gereği )• MERKEZİ ANTEN BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE ÇATIYA UYDU ANTEN KURULMASINA İZİN VERMEYEN KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Çatıdaki Merkezi Antenin Uydu Anten Olmaması ve Uydu Antenin İletişim İmkânlarından Yararlanmak İçin Gerekli Olması Nedeniyle Davanın Kabulü Gereği ) 634/m.16,19ÖZET: Dava kat malikleri kurulu kararının iptali ile bu karara dayanılarak kaldırılan çanak antenin yeniden kurulması istemine ilişkindir. Gerek davacının anlatımından, gerekse davalıların savunmalarından çatıda merkezi bir anten sisteminin bulunduğu anlaşılmakta ise de bunun uydu anten niteliğinde olmadığı ancak sınırlı sayıda kanalın izlenebildiği belirlenmiştir. Günümüzdeki sosyal ve kültürel yaşam ve bunun gerekli kıldığı iletişim ve bilgilenme gereksinimi göz önünde tutulduğunda uydu antenin yurt ve dünyadaki gelişmeler, yenilikler konusunda bilgilenme ve yararlanma olanağı sağlayacak nitelikte bir sistem olduğu kuşkusuzdur. Açıklanan tüm bu nedenler karşısında davacının ortak çatıya koşullarına ve tekniğine uygun biçimde çanak anten taktırması konusunda kendisine izin verilmesine hükmedilmesi gerekirken mahkemece merkezi anten sisteminin bulunduğu ve davacının uydu anten taktırması için bir zorunluluğun olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru değildir. DAVA: Davacı ile davalılar arasındaki kat malikleri kurulu kararı iptali ve bu karara dayanılarak sökülen çanak antenin eski hale getirilmesi davasına dair Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 13.05.2004 günlü ve 2003/560 – 2004/609 sayılı hükmün onanması hakkında Dairece verilen 03.02.2005 günlü ve 2004/8937 – 2005/379 sayılı ilama karşı davacı tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuştur. Bu isteğin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü: KARAR: Dava 04.06.2002 günlü kat malikleri kurulu kararının iptali ile bu karara dayanılarak kaldırılan çanak antenin yeniden kurulması istemine ilişkindir. Dosyada toplanan bilgi ve belgelere, özellikle bilirkişi raporu içeriği ile yerel mahkemenin kabulüne göre iptali istenilen ve 04.06.2002 günlü olağanüstü toplantıda alınan kat malikleri kurulu kararının Kat Mülkiyeti Yasasının 29. maddesinin 2. fırkasında öngörülen koşullara uygun alınmadığı, bu bağlamda toplantının yeri, zamanı ve gündeminin toplantıdan en geç on beş gün içinde tüm kat maliklerine ( davacı kat malikine ) yöntemince bildirilmediği, ayrıca yasanın 30. ve izleyen maddelerinde belirtilen karar yeter sayısının sağlanmadığı anlaşılmakla bu kararın iptali gerekmektedir. Öte yandan kat maliklerinden birinin diğer tüm kat maliklerinin rızası olmaksızın ya da tüm kat maliklerince alınmış bir karar bulunmaksızın ortak çatıya uydu anten takabilmesi için bu tesisin o kat malikinin arsa payını aşmaması, diğer kat maliklerinin de aynı tesisi kurmaları durumunda her birine yeterli bir alanın bulunması, anten sisteminin ana yapıya ve bağımsız bölümlere zarar vermemesi ve yapının statiğini olumsuz yönden etkilememesi, ayrıca çatıda aynı nitelik ve özellikte merkezi anten sisteminin bulunmaması gerekir. Sözü edilen koşulların tümünün gerçekleşmiş olması koşulu ile bir kat maliki öteki kat maliklerinin rızası olmaksızın bu tesisi kurabilir. Somut olayda davacı kat malikinin kat malikleri kurulunun 07.02.1999 günlü kararına dayanılarak ortak çatıya kurmuş olduğu ve 04.06.2002 günlü kararla kaldırıldığı anlaşılan çanak antenin yukarıda açıklanan koşullara uygun olduğu bilirkişinin yerinde yaptığı inceleme sonunda anlaşılmış ve bu olgu mahkemece de kabul edilmiştir. Gerek davacının anlatımından, gerekse davalıların savunmalarından çatıda merkezi bir anten sisteminin bulunduğu anlaşılmakta ise de bunun uydu anten niteliğinde olmadığı ancak sınırlı sayıda kanalın izlenebildiği belirlenmiştir. Günümüzdeki sosyal ve kültürel yaşam ve bunun gerekli kıldığı iletişim ve bilgilenme gereksinimi göz önünde tutulduğunda uydu antenin yurt ve dünyadaki gelişmeler, yenilikler konusunda bilgilenme ve yararlanma olanağı sağlayacak nitelikte bir sistem olduğu kuşkusuzdur. Açıklanan tüm bu nedenler karşısında davacının ortak çatıya koşullarına ve tekniğine uygun biçimde çanak anten taktırması konusunda kendisine izin verilmesine hükmedilmesi gerekirken mahkemece merkezi anten sisteminin bulunduğu ve davacının uydu anten taktırması için bir zorunluluğun olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru değildir. SONUÇ: Açıklanan nedenlerle davacı tarafın yerinde görülen karar düzeltme isteminin kabulü ile dairemizin 03.02.2005 gün ve 2004/8987–2005/379 sayılı onama kararının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, istek halinde temyiz onama harcı ile karar düzeltme harcının düzeltme isteyene iadesine, 17.05.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi. Yukarıdaki kararlar konu ile ilgili olarak bilginize sunulmuştur.

Altı katlı bir apartmanın zemin katında oturuyorum. En üst kattaki komşu ben şehir dışındayken ''binanın çatısı uçtu'' bahanesiyle kimseden imza veya izin almadan çatıyı yaptırmış. Şimdi onarım için yüklü bir meblağ talep ediyor. Bu parayı ödememe gibi bir hakkım var mı?

KMK 19.madde gereği,''Kat malikleri, ana gayrimenkulün bakımına ve mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.(Değişik 2. fıkra: 2814 – 13.4.1983) Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Kendi bağımsız bölümünde ise ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile ana yapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir. (Değişik 2. fıkra: 5711 – 14.11.2007 / m.8) Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. ''karar alınması ya da mahkeme tespiti yapılması halinde çatı tadilatı yapılmalı ve masrafı da tüm kat maliklerinden karşılanmalıdır. Bu yönde karar olmaksızın işlem yapan kat maliki yapılan işin giderlerini tahsil etmede sıkıntı yaşayacaktır. 

6 yıldır oturduğum evde hiç çatı tamiratı olmadı. Bugün yağan yağmurda evim su aldı hangi mahkemeye başvurmam gerekiyor?

KMK 19.madde gereği''Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. ''Sulh Hukuk mahkemesinde dava açmalısınız.

end faq

Timtaş Yönetim A.Ş. | Bu sitede bulunan yazılı ve görsel materyalin her hakkı saklıdır.